Disclaimer

De site van Atelier voor bouwkunde Van der Smit is met de grootste zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de getoonde informatie.

Atelier voor bouwkunde Van der Smit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de getoonde informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de informatie van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Mocht er evenwel sprake zijn van omissies in de getoonde informatie, dan is dit nadrukkelijk zonder enige opzet. Wij vragen bezoekers van onze site dan ook om eventueel geconstateerde onjuistheden te melden bij Atelier voor bouwkunde Van der Smit, zodat deze per omgaande verholpen kunnen worden.

E-mailadres: info@vandersmit.nl

Copyrights

Alle aan u getoonde informatie van deze website valt onder het auteursrecht. Wederrechtelijk gebruik van deze informatie is strafbaar. Geen enkele informatie van deze site mag gereproduceerd worden zonder nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van Atelier voor bouwkunde Van der Smit. In het geval dat en alleen nadat deze schriftelijke toestemming verkregen is, dient te allen tijden de publicatie van de betreffende informatie voorzien te worden van een zichtbare en eenduidige bronvermelding, verwijzend naar en met naamsvermelding van Atelier voor bouwkunde Van der Smit.

Voor het verkrijgen van materiaal en de voorwaarden voor reproductie van het materiaal van Atelier voor bouwkunde Van der Smit, kunt u contact opnemen met info@vandersmit.nl.