Architectuur

“Architectuur is de kunst van het bouwen.”

Atelier voor bouwkunde Van der Smit beschikt over een aantal expertises binnen het vak. Eén hiervan is architectuur. Volgens Vitruvius is architectuur gebaseerd op drie principes. Deze drie principes zijn:

  • Schoonheid (venustas);
  • Stevigheid (firmitas);
  • Bruikbaarheid (utilitas).

Architectuur kan worden omschreven als de balans tussen bovenstaande drie elementen, waarbij geen van de drie elementen overheersend is ten opzichte van de andere twee. Schoonheid, stevigheid en bruikbaarheid moeten dus in balans zijn.

Verschillende factoren

Daarnaast heeft architectuur ook te maken met verschillende externe factoren, onder andere:

  • Gevoel;
  • Cultuur;
  • Klimaat;
  • Materialen;
  • Budget.

Architectuur is het ontwerpen van een bouwwerk, waarbij rekening wordt gehouden met veel factoren. Het is het vormen van ruimtes. Als er minstens twee muren zijn, dan heb je een ruimte. Aan de architect de taak om deze ruimte zo vorm te geven dat de mens zich er prettig in voelt. Hier komen de vijf bovenstaande factoren bij kijken. Factoren die vervolgens bepalen of een ruimte wel of niet geslaagd is zijn bijvoorbeeld: akoestiek, afmetingen, lichtinval, kleur, temperatuur en luchtvochtigheid. 

Een specialist in architectuur dient zowel over kennis te beschikken van de drie principes van Vitruvius, als ervaring te hebben met de externe invloeden. Aaldert beschikt over deze specialistische kennis. Heeft u interesse in architectuur? Schroom dan niet om contact op te nemen.

Een specialist in architectuur dient zowel over kennis te beschikken van de drie principes van Vitruvius, als ervaring te hebben met de externe invloeden. Aaldert beschikt over deze specialistische kennis. Heeft u interesse in architectuur? Schroom dan niet om contact op te nemen.